Telepati ​nedir?

Telepati kavramı kısaca bilinen beş duyu organının yardımı olmaksızın gerçekleştirildiği varsayılan bilgi aktarımıdır. Telepati, duygu, düşünce ve hislerin ruhsal yolla aktarılması, iletilmesidir. Bir çeşit ruhsal iletişim mekanizması olarak kabul edilir.

Telepati ile kişinin bilinçaltı kontrolü yapılır. Bu sayede seanslarda komutlar verilerek özellikle psikolojik sorunlarda şifa etkinliği artırılır. Telepatinin parametrik formülasyonu Telepati = Alıcı + verici + frekans + imajinasyon + modül koordinasyonuyla birleşiktir.

Eğitimlerimizde telepati yöntemi ile şifa uygulaması detaylı olarak anlatılmaktadır.